• ปริญญาตรี , ปริญญาโท ทุกสาขา
  • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • ประสบการณ์ในการขาย และผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบ IT

06-Sep-19

 

Applied
  • Age not over 40 years
  • degree or higher in Information Technology
  • Good command of both spoken and written English

06-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ Full-stack development 1 ปีขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์บน MEAN stack จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สนใจเทคโนโลยีและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ กระตือรือร้น

06-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?