• ปริญญาตรี / สาขา การบัญชี / ไม่ต้องมีประสบการณ์
  • มีความรู้ด้านระบบบัญชี เป็นอย่างดี
  • สามารถฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.