• ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ตรวจสอบ และอนุมัติ SHOP DRAWING
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?