• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมฯ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการเขียนแบบ Auto CAD

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
  • ขาย
  • Sales
  • เซลล์

07-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?