• มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing, Agency
 • มีประสบการณ์ด้าน Consumer Retail, E-commerce
 • สามารถวางแผนสื่อออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลได้

06-Aug-20

 

Applied
 • ขายพื้นที่สำนักงาน
 • ปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายพื้นที่สำนักงาน

06-Aug-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ
 • การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี

06-Aug-20

 

Applied
 • ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ
 • ประสบการณ์ 7-10 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • ป.ตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงิน

05-Aug-20

 

Applied
 • มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • การตลาด

01-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?