• ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 2-5 ปีในสายงานการตลาด
  • มีบุคลิกดี คล่องแคล้ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี

16-Sep-19

 

Applied
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

16-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?