• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

18-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในสายงานการตลาด
 • มีบุคลิกดี คล่องแคล้ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี

18-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี ในงานสินเชื่อ
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

17-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปีขึ้นไปด้านงานสินเชื่อ
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

17-Feb-20

 

Applied
 • ป.ตรี-โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

13-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ
 • ประสบการณ์ 7-10 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • ป.ตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงิน

09-Feb-20

 

Applied