• ทำงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ทำงานตามแบบได้
  • มีประสบการณ์งานเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 1 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

30-Jun-20

 

Applied
  • Degree in Business Administration
  • 2-5 years in purchasing with trading company
  • Follow up delivery to suppliers

25-Jun-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

25-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?