• จบปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์
 • STEM / Project-based Learning
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

07-Aug-20

 

Applied
 • ขายคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • รับสมัครสาขาสยามพิวรรธน์ และสาขาพระราม 3

05-Aug-20

 

Applied
 • Knowledge of the prototype design process
 • Good Product Developer should be highly innovative
 • Experience in innovation, business analyst, Consul

04-Aug-20

 

Applied
 • Implementation of the product. (Digital product)
 • Product owner to manage online learning platform.
 • Designed product concept including business model

04-Aug-20

 

Applied
 • looking for is Finding Investment opportunities.
 • at least 5 years M&A experience / Prefer MBA
 • Experience in project management consultant

04-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Age 24 - 30 years old.
 • have experience in product marketing 2 years.
 • Fast-Learner, Flexible, Be creative

04-Aug-20

 

Applied
 • looking for is Finding Investment opportunities.
 • at least 5 years M&A experience / Prefer MBA
 • Experience in project management consultant

03-Aug-20

 

Applied