• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ งานขาย
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Credit Card marketing / Marketing Campaigns
 • ประสบการณ์ด้าน Credit Card หรือ Consumer Product
 • Automotiveการขาย การตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • SEO, SEM, GTM, GA, Google Analytics, Website
 • understanding of online digital platform concepts
 • Solid knowledge of website analytical tools

17-Feb-20

 

Applied
 • Call Center, English Skill, Contact Center
 • Bachelor's Degree or higher in any fields
 • Excellent servicing and communication

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Statistics
 • At least 7-10 years of work experience
 • Have ability to use analysis/statistical tools.

14-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Business Development / Project Management
 • IT Project Management / understanding of product
 • analytical skills, data-driven thinking

12-Feb-20

 

Applied