• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, สายการบิน
 • มีความรู้ด้านการตลาด ธุรกิจการเงิน และบัตรเครดิต

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบริการและงานขาย
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบริหาร Contact Center อย่างน้อย 8 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการทำธุรกรรม Online, E-Commerce

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การโฆษณา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดการขาย
 • เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์สนใจหาความรู้ใหม่ๆ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.