• ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • Product Design
 • หางานการออกแบบบรรจุภัณฑ์

06-Jul-20

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Product Development
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/ Product Development

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนา, แก้ไข Software ในระบบงาน ERP สำหรับอุตสาหกร
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • พัฒนา Windows Application ด้วยภาษา C#

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • ช่างกล / ช่างไฟฟ้า
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้ออะไหล่

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
 • สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
 • สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

QA Manager

Kim Pai

Bangkor-laem

 • Qa Manager
 • QA Section Manager
 • ประกันคุณภาพ

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

06-Jul-20

 

Applied
 • Process Development Manager
 • ผู้จัดการส่วนพัฒนากระบวนการ
 • Process Development

06-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
 • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้

04-Jul-20

 

Applied