• มีความรู้เบื้องต้นสนับสนุนทีมงานให้บริการ Internet
  • มีประสบการณ์งานด้าน Network อย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?