• ทำงานจันทร์-ศุกร์หยุเสาร์อาทิตย์
  • มีความรอบคอบในการทำงานเป็นอย่างดี
  • เคยมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์และวางแผนข้อมูลมา

07-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?