• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกล
  • มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต
  • รักงานช่าง และสนใจด้านวิศวกรรม

29-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?