• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางต่างประเทศคนเดียวได้

12-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?