• เข้าออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์ ( วันจันทร์ พุธ ศุกร์)
  • สวัสดิการดีเช่นมีประกันอุบัติเหตุ,กองทุนเลี้ยงชีพ
  • มีค่าน้ำมันรถและค่าโทรศัพท์

19-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?