• ปนะสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
  • บุคลิกภาพดี, รักงานบริการ, มีทักษะการเจรจาต่อรอง

22-Sep-20

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?