• ระดับปวช หรืออนุปริญญา สาขา บริหารธุรกิจ เลขานุการ
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอใช้ได้หรือดี

28-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?