• มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีโรงงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
 • ประจำที่โรงงานบางนา กม.53 (นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง)

19-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านหมึกพิมพ์ สีเคมีจะได้รับการพิจารณา
 • บริหารงาน R&D 3 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาตร์ เคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน ISO อย่างน้อย 3 ปี
 • ผ่านการอบรม ISO9001:2008

16-Nov-19

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรยุค 4.0 ใช้สื่อ online เป็น
 • มีเงินเดือนและ Incentive
 • มีความมุ่งมั่น ใจรักบริการ โน้มน้าวคนเก่ง

15-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สามารถบริหารงานบุคคลได้ครบทุกประเภทงาน
 • เก่งการประเมินผลพนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลงานและบริหารงานในสายงานทรัพยาบุคคลทุกพื้นที่

15-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านหมึกพิมพ์/สี/สารเคลือบผิว
 • มีประสบการณ์ R&D 3 ปี ขึ้นไป
 • มีไหวพริบทักษะในการคิดค้น ดัดแปลงการผสมสีเบื้องต้น

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied