• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เบื้องต้นเระบบคุณภาพ ISO,GMP ,HACCP
  • มีความรู้และประสบการณ์จากโรงงานผลิตแป้งสาลี

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?