• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
  • จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ

26-Mar-20

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านงาน BOI
  • ผ่านงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?