• ผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน
  • ดำเนินการคำสั่งซื้อ - ขาย ตราสารอนุพันธ์
  • มีประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์หรือด้านสัญญาซื้อขาย

26-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?