• มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน อื่นๆ
  • มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบ

07-Aug-20

 

Applied
  • Good Location: BTS Asoke or MRT Sukhumvit
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
  • เพศหญิง,วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน

05-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?