• มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งพูดและเขียนภาษาไทย
  • มีประวัติการทำงานที่ดีในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า10-15ปี

04-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?