• ปริญญาตรีสาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ด้านระบบเครือข่าย (Networking)
  • มีประสบการณ์ในการบริการทรัพยากรITบนระบบ Cloud

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?