• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?