• ปวช. ปวส.หรือปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคไฟฟ้า 1 ปี ขึ้นไป
  • สถานที่ทำงาน อาคารเกษร ทาวน์เวอร์ (ติด BTS ชิดลม)

29-May-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?