• บการศึกษาสาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์ในการทำและตรวจสอบสัญญาต่างๆ
 • ดูแลรับผิดชอบสัญญาต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานความปลอดภัยในโรงงานทั้งระบบ
 • จบปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

23 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษษระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี
 • รู้และเข้าใจกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • จบการศึกษาสาขาเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

14-Oct-19

 

Applied
 • Diploma holder in mold making or Mechanical
 • Must be able to troubleshoot mold problems.
 • Minimum 2 year experience in precision mold making

14-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • ปลภาษาไทย-จีน จีน-ไทย
 • เบี้ยขยัน 1000 บาท

14-Oct-19

 

Applied
 • • การศึกษาปวส.ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการดูแลงานสาธารณูปโภคอย่างน้อย 3 ปี
 • หากทำงานในโรงงานยางมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Oct-19

 

Applied
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี
 • สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับคนจีนได้ดี
 • ขยัน อดทนและมีทัศนคติที่ดี

14-Oct-19

 

Applied
 • มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อต้มน้ำ
 • มีใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
 • มีความอดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

14-Oct-19

 

Applied
 • รับผิดชอบการควบคุม ดูแลสถานนีไฟฟ้า
 • จบการศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ในการดูแลสถานนีไฟฟ้าแรงสูง

14-Oct-19

 

Applied