• มีความรู้เรื่องเครื่องมือตัดโลหะ Cutting Tools
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ในสายการผลิตได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?