• มีสวัสดิการประกันสังคม มีวันหยุดตามเทศกาล และโบนัส
 • สถานที่ทำงาน ซอยวัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีสวัสดิการประกันสังคม มีวันหยุดตามเทศกาล และโบนัส
 • สถานที่ทำงาน ซอยวัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีสวัสดิการประกันสังคม มีวันหยุดตามเทศกาล และโบนัส
 • สถานที่ทำงาน ซอยวัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี
 • มีประสบการการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีสวัสดิการประกันสังคม มีวันหยุดตามเทศกาล และโบนัส
 • สถานที่ทำงาน ซอยวัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรีุ
 • มีประสบการการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?