• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
  • 5-10 ปีขึ้นไป ในอุตสาหกรรมการผลิตเคมีหรือใกล้เคียง
  • มีความรู้ในการจัดเก็บรักษา ขนส่ง

29-May-20

 

Applied
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
  • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในการจัดเก็บรักษา ขนส่ง

29-May-20

 

Applied
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมีปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

29-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?