• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานประมาณราคา
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
  • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?