• เพศหญิง อายุ 30 - 40 ปี
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสาร และโต้ตอบภาษาอังกฤษได้

02-Jun-20

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 3-5 ปี บ้านจัดสรร
  • เขียนแบบ Auto Cad, ถอดแบบ และประมาณราคาได้
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

02-Jun-20

 

Applied
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?