• มีประสบการณ์ด้าน Warehouse
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

22 hours ago

 

Applied
  • สื่่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน

22 hours ago

 

Applied
  • Minimum 3 years' experience in retails, restaurant
  • Good command of English skills
  • strong organizational and sales skills

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?