• บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง
  • สวัสดิการอาหารกลางวัน สัปดาห์ละ 3 วัน
  • มีโอกาสเรียนรู้ทักษะด้าน Digital Marketing

12-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
  • บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง
  • สวัสดิการอาหารกลางวัน สัปดาห์ละ 3 วัน
  • มีโอกาสเรียนรู้ทักษะด้าน Digital Marketing

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?