• บริหารความเสี่ยง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 3 ปี ขึ้นไป
  • โบนัสเฉลี่ย 5 เดือน

08-Nov-19

 

Applied
  • จบปริญญาตรีนิติศาสตร์
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • ชอบทำงานเป็นทีม

08-Nov-19

THB20k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?