• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โทวิศวกรรมศาสตร์
 • ทำงานวิศวกรภายในโรงไฟฟ้าหรือระดับบริหารโรงไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านการเงิน บริหารต้นทุน

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Have experience for project and construction
 • Experience in power plant construction

23-Sep-20

 

Applied
 • Age 25-35 years old
 • Good in written and spoken English
 • 3+ Years of experience

23-Sep-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการค้า
 • มีประสบการณ์จัดซื้อเครื่องจักรหลักของโรงไฟฟ้า

23-Sep-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีความเข้าใจกระบวนการงาน HROD ทั้งระบบ
 • รักการพัฒนางานและพัฒนาคน
 • มีเป้าหมายและความยืดหยุ่นในการทำงาน

10-Sep-20

Salary negotiable

Applied