• พัฒนาโปรแกรม Mobile App (Flutter is a plus)
  • มี Logic ที่ดี + สนใจที่จะเรียนรู้ tech ใหม่ๆ
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?