• ประสบการณ์ 3-5 ปี ขายสินค้ากลุ่ม Horeca
  • Consumer product ,FMCG or Food Industry.
  • Able to travel & own car

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ 5 ปี การบัญชีต้นทุน
  • Cost Accounting บัญชีการเงิน ต้นทุน
  • มีความสามารถทำงบประมาณได้

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?