• ระดับการศึกษาป.ตรี
  • ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี
  • มีความสามารถในการประสานงาน

21-May-20

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย1ปี
  • มีความขยันอดทนมีไหวพริบดี

21-May-20

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?