• ปสก. 3 ปีขึนไปด้านพัฒนาระบบ EMVcard, Smart Card
 • ภาษา C++, Java Applet
 • พิจราณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ในธุรกิจผลิตบัตร

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปสก.1-3 ปี ในการพัฒนาระบบด้วย C#.Net, VB.Net, SQL
 • มีความเข้าใจเรื่อง Image Processing, Halcon SDK
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปสก.1-3 ปี ในการพัฒนาระบบด้วย C#.Net, VB.Net, SQL
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปสก. 3 ปี ขึ้นไปในสายงานออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
 • ปสก. System flow, System Architecture Diagram
 • ปสก. Integration Diagram และ Agile Process

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS, IT
 • ปสก. 3 ปี+ ในสายงาน IT Auditor, IT Security
 • Toeic score 500+

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • C# .Net, JavaScript, JQuery, Ajax, CSS, Bootstrap
 • API Web Service e.g. Restful, SOAP
 • MS SQL Server, Mongo DB

29-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ปสก. 3 ปี ขึ้นไปในสายงานพัฒนาระบบ Windows App.
 • C#.Net ,ASP.NET, MS SQL Server
 • Reporting tools : Crystal report

29-Mar-20

Salary negotiable

Applied