• อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง กลุ่มธุรกิจRetail
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

09-Dec-19

 

Applied
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง กลุ่มธุรกิจRetail
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

09-Dec-19

 

Applied
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง กลุ่มธุรกิจRetail
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

09-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?