• กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3
 • สาขาทรัพยากรมนุษย์, ศึกษาศาสตร์, การนันทนาการ
 • สนใจ HR ด้าน Corporate culture และ Engagement

16-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล การจัดการ บริหารทั่วไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถประสานงานได้ดี

16-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในงานออกแบบระบบปรับอากาศ 3 - 5 ปี
 • สนใจในธุรกิจร้านอาหาร

16-Sep-19

 

Applied
 • อายุ 23 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Food Science, etc.
 • 5 years experience in Food Production Manager
 • GMP and HACCP trained, understanding of Thai FDA

13-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Age 25-32 year old, Bachelor in HR, Communicaction
 • 3yrs exp. Internal employee communication&activity
 • Good in English, Able to use Photoshop is a plus

13-Sep-19

 

Applied
 • ประสบการณ์หัวหน้าครัวอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะการทำอาหาร
 • สามารถยืน และทำงานหน้าเตาร้อนได้

13-Sep-19

 

Applied
 • Five-day work week, Good in English (TOEIC 650+)
 • Experience as HRBP/HR (management level)
 • Food & Beverage experience highly preferred

12-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HR management
 • 5 years exp.in recruitment, Good in English, PPT
 • Preferred direct exp.in Restaurant, F&B industries

11-Sep-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อด้านอาหาร วัตถุดิบ 4 ปี+
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อสื่อสารประสานงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร วัตถุดิบ และเครื่องดื่ม

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

10-Sep-19

 

Applied