• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก
 • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

17-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3ปีขึ้นไป

17-Oct-19

 

Applied
 • เภสัชกร
 • Pharmacist พาร์ทไทม์
 • เภสัชจบใหม่

17-Oct-19

THB150 - 169 /hour

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ผู้จัดการแผนกอาหารสด
 • หัวหน้าแผนกอาหารสด
 • รับสมัคร ผจก. ลาดกระบัง

17-Oct-19

THB16k - 20k /month

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

17-Oct-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • At least 5 years experiences in FMCG or Food
 • Master/Bachelor’s degree in Packaging Design
 • Good command in English

16-Oct-19

 

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

16-Oct-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ธุรการ
 • ีคีย์ข้อมูล
 • เทเลเซลล์

14-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
 • Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน
 • ยินดีต้อนรับน้องเภสัชจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

14-Oct-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ร้านค้าปลีก
 • ประสบการณ์ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือระดับหัวหน้างาน
 • ประสบการณ์ดูและยอดขายสาขา

12-Oct-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

12-Oct-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ร้านค้าปลีก
 • ประสบการณ์ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือระดับหัวหน้างาน
 • ประสบการณ์ดูและยอดขายสาขา

12-Oct-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ร้านค้าปลีก
 • ประสบการณ์ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือระดับหัวหน้างาน
 • ประสบการณ์ดูและยอดขายสาขา

12-Oct-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร
 • ดูแลยอดขาย บริหารทีม ลดยอดสูญเสีย
 • ประจำสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล

12-Oct-19

 

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

12-Oct-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

12-Oct-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

12-Oct-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ร้านค้าปลีก
 • ประสบการณ์ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือระดับหัวหน้างาน
 • ประสบการณ์ดูและยอดขายสาขา

12-Oct-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

12-Oct-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการสื่อสาร

12-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกและหัวหน้างาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ไปต่างจังหวัดได้

12-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก 5 ปี
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • วุฒิปริญญาตรี

12-Oct-19

 

Applied