• มีประสบการณ์ด้าน Call Center อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการทำงานแบบ Multi-Tasking Skill
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

1 min ago

 

Applied
 • ผู้จัดการสนามกอล์ฟ
 • ความรู้ด้านการเงิน ทำแผนงบประมาณรายปี
 • มีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการเล่นกอล์ฟ

1 hour ago

 

Applied
 • Manage a team of 3 - 5 direct reports
 • Work with other teammates in Search
 • Continuous review of systems and processes

5 hours ago

 

Applied
 • Management of a team of SEM specialists
 • Responsible for revenue
 • Feedback data to e-commerce

5 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Implement CRM marketing campaigns
 • Drive marketing metrics by planning
 • Work internal with graphics team

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการทำช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์
 • มีทักษะการใช้ Social Media อย่างดี

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • 3 years’ experience in IT Audit field.
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

7 hours ago

 

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exrience in Frontend Developer role
 • Agile methodology
 • Experience in iOS mobile/tablet application

7 hours ago

 

Applied
 • API, Python, E-commerce,
 • Logical thinking
 • Customer journey

7 hours ago

 

Applied
 • Experience in quality assurance for IT operation
 • Strong planning and organizing skills
 • Strong problem analysis and problem-solving skills

7 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ใส่ใจในรายละเอียดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

7 hours ago

 

Applied
 • Planning products and campaigns
 • understanding of CRM system
 • Acquiring new potential partners

21 hours ago

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
 • Property Leasing

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ค้าปลีก - ส่ง, ร้านสะดวกซื้อ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

06-Aug-20

 

Applied
 • Financial Credit Card
 • Reconcile
 • Accounting

06-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • 3 years experiences
 • Good Computer skill

06-Aug-20

 

Applied
 • experience in analysis, design, coding
 • Excellent project management skills
 • Experience in analysis, design, coding

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • experience in variety of network
 • Good analytical and problem solving skills
 • Strong communication ,interpersonal skills

06-Aug-20

 

Applied
 • Cost Analyst
 • Cost Engineer
 • Data Analyst

06-Aug-20

 

Applied
 • Minimum 3 yrs experience in an Operation support
 • Preferably with experience in the Epitome PMS
 • Good oral and written communication skills

06-Aug-20

 

Applied
 • ช่างเทคนิค
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาและระบบ CCTV

06-Aug-20

 

Applied
 • PR, Corporate Communication
 • Government relationship
 • communication strategies

06-Aug-20

 

Applied
 • Minimum of 8 years related market/territory
 • University Graduate, preferably in Hospitality
 • Strong ability to multi-task

06-Aug-20

 

Applied
 • 5 yrs exp. in hotel business or in a related area
 • Client-facing and internal communication skills
 • Salary 50-60k with other benefits

06-Aug-20

 

Applied
 • 3-5 years working experience in Cloud Engineer
 • experience in AWS, AZURE
 • Good communication skills in English

06-Aug-20

 

Applied
 • สามาถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
 • มีทักษะใช้ Sales Force System
 • มีทักษะการทำ Telesales หาลูกค้าจากข้างนอกได้

06-Aug-20

 

Applied
 • IT infrastructure skills
 • Strong Project Management
 • Good command of spoken and written in English

06-Aug-20

 

Applied
 • อายุ 23 - 40 ปี
 • สื่อสารภาษาไทยชัดเจน รู้จักการทำ Facebook และLine
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

06-Aug-20

 

Applied
 • Hyperion product family
 • VBA, SQL and Python experience
 • Corporate accounting experience

06-Aug-20

 

Applied
 • Experience in implementation IT system
 • Experience in SQL , ETL
 • knowledge of business intelligence tools-Power BI

06-Aug-20

 

Applied
 • SAP development
 • Knowledge and Understanding in SAP FI/CO,SD,MM
 • Experienced in System Design and Database Design

06-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance/Accounting
 • Good command of English.
 • Experience in the investor relations

05-Aug-20

 

Applied
 • Minimum 5 years of responsible experiences
 • Work fast /efficient /high organization skills.
 • Proficient in MS Office (Power BI is a plus)

05-Aug-20

 

Applied
 • 1 - 3 years of responsible experience
 • 0 - 3 years of team management
 • Be able to coordinate and multi-task

05-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • Minimum of 3-5 years’ experience
 • Have problem solving skill

05-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 2 years of working in GL/AP/AR
 • Good in English, work with different time zone

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Accountant
 • accounts operations
 • Accounting

05-Aug-20

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

05-Aug-20

 

Applied
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ม.ุ6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

05-Aug-20

 

Applied
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ม.ุ6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบาริต้าอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

05-Aug-20

 

Applied
 • Strong analytical skills and project management
 • IT Business Analyst and Design System Solution
 • Good communication in English.

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in quality assurance for IT operation
 • Strong planning and organizing skills
 • Strong problem analysis and problem-solving skills

05-Aug-20

 

Applied
 • Experience in Backend development with NodeJS
 • 3 - 5 years of backend development experience
 • working in an Agile software environment

05-Aug-20

 

Applied
 • kill in VMWare ,Linux ,Sun Solaris and SQL Server
 • With strong communication and interpersonal skil
 • Experience 5 years in System Engineer

05-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนา ติดตั้งระบบ
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

04-Aug-20

 

Applied
 • หัวหน้างาน
 • สร้างยอดขาย
 • บริหารจัดการทีม

04-Aug-20

 

Applied