• ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในธุรกิจค้าปลีก

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหาร บัญชี การเงิน หรือการจัดการ
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ในด้านบริหารความเสี่ยง
 • ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • BSc in computer science with 4 years in database
 • Administrative certification in Oracle,MS Sql
 • Good English with service mind ,self starter

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปวส. ด้าน IT, Business Computer
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี, ความรู้พื้นฐาน computer
 • จบใหม่, ทำงานเป็นกะได้ หยุดไม่ตรงเสาร์ และอาทิตย์

13 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree or higher
 • 3+ years of experience working
 • Hands-on experience in Excel, Oracle is preferable

14 hours ago

 

Applied
 • 7-10 years in retail business is preferable
 • Good computer skill especially MS Excel
 • Excellent in English

14 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years working experience as a bartender
 • Computer literacy
 • Excellent knowledge of in mixing, garnishing

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • Minimum of 5-8years’ experience in related field
 • Have good Thai and English skills

18 hours ago

 

Applied
 • Proven work experience in IT / E-Commerce project
 • Good knowledge at SQL skill
 • Can adapt mindset to match with business situation

22 hours ago

 

Applied
 • Build and manage relationship with suppliers
 • Full P&L
 • Manage product portfolio

22 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years of working experience
 • Experience with consumer electronics
 • Trade marketing background is a plus

22 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการเขตพื้นที่เช่า
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 45 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • UX/UI
 • Prototyping
 • Virtual design

22 hours ago

 

Applied
 • Experience in multiple social media platforms
 • Familiar with online marketing
 • Ability to gasp future trends in technologies

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Arts or Media and Communication
 • 4 years of work experience in PR and marketing
 • Thai, Chinese, and English language are mandatory

22 hours ago

 

Applied
 • Understanding retail and commercial businesses
 • Background in facilities design and management
 • Effective communication skills

23 hours ago

 

Applied
 • Commercial Real Estate, Commercial Office Building
 • Business Strategy, Property Development
 • Team Management, Sales Growth, P&L

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 35 - 40 years
 • Understanding in various cooking method
 • More than 5 years in kitchen operation

02-Jul-20

 

Applied
 • At least 35 - 40 years
 • Bachelor's degree in Culinary Arts or related
 • More than 5 years in kitchen operation

02-Jul-20

 

Applied
 • อายุ 21-27 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

02-Jul-20

 

Applied
 • API development for integrated system
 • New graduates are warmly welcome
 • Knowledge in agile methodology

02-Jul-20

 

Applied
 • บริหารยอดขายในฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า
 • ควบคุมการสั่งซื้อให้มีปริมาณสอดคล้องกับการขาย
 • ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด

02-Jul-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานด้านค้าปลีกหรืองานบริการ
 • มีความเป็นผู้นำสูง

02-Jul-20

 

Applied
 • 5+ yrs' experience in Digital Mkt.
 • Excellent English writing skills with proven
 • Excellent knowledge of online advertising

02-Jul-20

 

Applied
 • Python,JAVA,Django,Spring
 • ReactJS, Flux/Redux, HTML/CSS/JavaScript
 • JSON; RESTful APIs

02-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Call Center อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • มีไหวพริบในการจัดการปัญหาได้ดี

02-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • 4 years’ experience in IT Audit field.
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

02-Jul-20

 

Applied
 • Product Category to achieve Commercial
 • Forecasting and Monitoring sales performance
 • experience in an E-commerce

02-Jul-20

 

Applied
 • implementation Oracle EBS system version 11i
 • EBS Financial module (AP,AR,FA,GL) and Cash Flow
 • Software Development, Project Management

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะ Computer Word, Excel (Pivot), Power point
 • สามารถบริหาร Stock หรือคลังสินค้าได้

01-Jul-20

 

Applied
 • บริหารยอดขายในฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า
 • ควบคุมการสั่งซื้อให้มีปริมาณสอดคล้องกับการขาย
 • ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด

01-Jul-20

 

Applied
 • อายุระหว่าง 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านค้าปลีกหรืองานบริการ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

01-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor in Arts or Media and Communication
 • 4 years of work experience in PR and marketing
 • Thai and English language are mandatory

01-Jul-20

 

Applied
 • Branding and Communications
 • communications from online to offline channels.
 • advertising and communications

01-Jul-20

 

Applied
 • 5 yrs exp. in hotel business or in a related area
 • Client-facing and internal communication skills
 • Salary 50-60k with other benefits

01-Jul-20

 

Applied
 • Direct ex. in property development and management
 • Strong project management skills
 • Excellent command in English

01-Jul-20

 

Applied
 • Technical Project Management
 • Strong command of English language
 • Highly organized with vendors management skills

01-Jul-20

 

Applied
 • SAP development
 • Knowledge and Understanding in SAP FI/CO,SD,MM
 • Experienced in System Design and Database Design

01-Jul-20

 

Applied
 • หัวหน้างาน
 • สร้างยอดขาย
 • บริหารจัดการทีม

30-Jun-20

 

Applied
 • ผู้จัดการร้านฝึกหัด
 • หัวหน้างาน
 • บริหารยอดขายและทีม

30-Jun-20

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • ชอบงานบริการ/เครื่องสำอางค์

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านโภชนาการและอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานต้องมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

30-Jun-20

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

30-Jun-20

 

Applied