• ควบคุมสายการผลิตระบบกราเวียร์ (gravure Printing)
  • 10+ ปี ประสบการณ์ในธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
  • ปฏิบัติงานที่นิคมสินสาคร

26-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?