• มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการขายfood service (HORECA)
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถด้านงานประกันคุณภาพ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

10-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English (reading listening and writing)
 • 10 or more years of experience in export sales
 • Experience in global market(US, EU, Asia)

10-Feb-20

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Highly creative with excellent analytical abilitie
 • A minimum of 10 years’
 • Bachelor’s degree in Marketing or relevant field

10-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?