• ปริญญาตรี / โท เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหาร
 • มีประสบการณ์งานนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี /โท การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหาร
 • มีประสบการณ์งานนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการนำเสนอ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

26 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดทุนได้
 • มีประกาศนียบัตร ทางด้านการเงิน CISA, CFA

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดทุนได้
 • มีประกาศนียบัตร ทางด้านการเงิน CISA, CFA

29-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?