• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษ
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม อย่างน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี

21 hours ago

 

Applied
 • Marketing research and analyst
 • Analyst trend of MICE industry.
 • At least 5 years in Marketing Research Analyst

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of ingredients and how to use them
 • Ability to lead kitchen
 • 5 years of fine dining culinary management

13-Sep-19

 

Applied
 • Assist with negotiations for space contracts
 • Create and revised room layouts for each event
 • Propose new ideas to improve the event planning

12-Sep-19

 

Applied
 • Service customer’s requirement
 • Create and revise room layouts for each event.
 • Highly responsible in work and duty, Flexible

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ติดสถานี BTS Bangna
 • สวัสดิการอาหารพนักงานกลางวัน

11-Sep-19

 

Applied
 • Prepare the approved data and prepare a summarized
 • Provide information to summarize the monthly budge
 • prepare monthly P & L by Event statement

09-Sep-19

 

Applied