• มองหาคนที่ชอบพัฒนาตัวเอง และมีทัศนคติ เชิงบวก
  • ตรวจสอบ และจัดทำรายงานสรุป นำเสนอผู้บริหารได้
  • Growth Mindset, Positive Attitude :Salary 30-45k

03-Aug-20

THB30k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?