• มีความอดทนเป็นเลิศ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  • บุคลิกภาพดี รักงานบริการมีความคล่องตัวในการเดินทาง
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

09-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?